Skip to content

Tego potrzebuje Twoja organizacja: programu talentowego!

Czy wiesz, że pozyskanie utalentowanych pracowników jest jednym z głównych problemów działów rekrutacyjnych? Zaś zarządzanie talentami w organizacji od ponad dekady jest priorytetowym zadaniem działów HR. Skutecznym narzędziem do realizacji zadań w tym zakresie są programy talentowe. Czym są i dlaczego potrzebuje ich Twoja organizacja?

 

Talent a program talentowy

Jednym z podstawowych kroków we właściwym zarządzaniu talentami w organizacji jest uzmysłowienie sobie czym właściwie jest talent. Oczywiście w literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka, a nawet kilkanaście definicji. To, na co chciałabym zwrócić Twoją uwagę, to fakt, że w ogólnym wydźwięku talent jest pracownikiem wpływającym w szczególny sposób na wzrost wartości organizacji, wyróżniający się wysokim potencjałem rozwojowym oraz predyspozycjami do pełnienia funkcji zarządczych. Taki obraz talentu zakłada zdolność człowieka do zmiany i rozwoju ora dopasowania do pojawiających się komplikacji czy trudności. Wypadkową powyższych definicji jest teza, że pracownik, który przejawia talent do wykonywania określonych zadań, zostanie skierowany na niewłaściwe stanowisko pracy, będzie realizował powierzone zadania w sposób przeciętny[i].

 

Myślę, że powyższy wniosek powinni wziąć sobie do serca wszyscy menagerowie, którym zależy na pełnym wykorzystaniu talentów swoich pracowników. Jeśli nim jesteś, to musisz sobie uświadomić, że przede wszystkim od Ciebie i organizacji zależy, czy wykorzystacie zasoby jakie oferują Wam pracownicy. Dlatego tak ważne jest opracowanie w organizacji programów talentów, czyli zorganizowanych, zaplanowanych i ujętych w formalne ramy działań pomagających firmie kierować karierą osób o ponadprzeciętnych zdolnościach, które będą realizowały powyższe zadanie. Podsumowując: program talentowy to ścieżka rozwoju i kariery pracownika z potencjałem.

 

Utalentowany pracownik

Rozważania na temat talentów i chęć organizacji programów talentowych w organizacji niesie ze sobą wiele problemów. Jednym z nich jest znalezienie właściwego miernika, który pozwoli zakwalifikować pracownika do udziału w programie talentowym. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest kierowanie się wynikami podwładnych. Biorąc jednak pod uwagę wcześniej wspomniany wniosek o właściwie dobranym stanowisku pracy do talentów pracownika, oparcie rekrutacji o ten wskaźnik do programów talentowych wydaje się nie do końca trafionym rozwiązaniem. Wystarczą źle dobrane warunki pracy, aby pracownik osiągał przeciętne wyniki. Taka sytuacja naraża Ciebie jako menagera na ryzyko pominięcia potencjału istotnego dla organizacji. A przecież „talent jest to osoba, która z racji posiadanych kompetencji oraz motywacji do ich ciągłego rozwijania i korzystania z nich, jest istotna dla organizacji”[ii]

 

Jak zatem odkryć talenty w organizacji? Sposobów jest oczywiście wiele. Poleciłabym jednak taki, który uwzględnia jednocześnie wrodzony potencjał pracownika oraz jego dążenie do rozwoju oraz znaczenie jego zasobów dla całej organizacji. Szukając utalentowanych pracowników, spróbuj przeanalizować ich przypadki wg konkretnych kryteriów:

  • Czy dana osoba posiada kompetencje potrzebne organizacji?
  • Czy posiada motywację do ich stałego rozwijania?
  • Czy wykazuje chęć skorzystania z posiadanych zasobów w celu realizacji celów biznesowych?
  • Czy sam pracownik jest istotny dla organizacji?[iii]

 

Być może początkowo te pytania wydadzą Ci się błahe. Kiedy jednak zaczniesz rzeczywiście analizować rolę poszczególnych pracowników wg powyższych kryteriów, szybko odkryjesz, którzy z nich są rzeczywiście istotni dla organizacji i dlaczego warto rozwijać ich potencjał.

 

Program talentowy – dlaczego potrzebny?

Myślę, że już doskonale rozumiesz jak istotną kwestię w organizacji odgrywają utalentowani pracownicy. Biorąc jednak pod uwagę rosnące zapotrzebowanie rynku na utalentowanych pracowników, Twoja organizacja powinna zrobić wszystko, aby ich zatrzymać. To, co z pewnością przekona pracownika z potencjałem do związania się z organizacją, to odpowiednie warunki rozwoju zawodowego. Właśnie rozwój pracowników z wysokim potencjałem, jak też przyciąganie i utrzymanie kluczowych pracowników od lat są potrzebami, które inicjują zarządzanie talentami w organizacji[iv].

Doskonałą odpowiedzią na te potrzeby są programy talentowe, które – poprzez uwzględnienie indywidualnych talentów pracowników – tworzą sformalizowaną ścieżkę planowania i wspierania jego rozwoju. Oczywiście stworzenie właściwych programów talentowych jest dla działów HR ogromnym wyzwaniem. Nie tylko dlatego, że bywają kosztowne i czasochłonne, ale przede wszystkim ze względu na konieczność wnikliwej analizy posiadanego przez organizację potencjału, opracowanie właściwych ścieżek rozwoju, organizację działalności całego programu. Zapewniam Cię jednak, że odpowiednio dopracowany program talentowy przyniesie organizacji szereg korzyści:

  • zagwarantowanie pracownikom ścieżki rozwoju kompetencji istotnych dla organizacji;
  • integracja działań z innymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji prowadzące do efektywniejszego umiejętności oraz zdolności pracowników;
  • wypracowanie jasnego przekazu dotyczącego celów, jakie mają osiągnąć utalentowani pracownicy;
  • wzmocnienie komunikacji poprzez wspieranie w rozwoju oraz feedback na temat osiągnięć w programie;
  • stworzenie warunków rozwoju dla każdej grupy wiekowej pracowników;
  • udoskonalenie oceniania potencjału i doświadczenia pracowników[v].

 

Oprócz walorów czysto organizacyjnych, wdrożenie programów talentowych w organizacji niesie ze sobą również wiele „pozamaterialnych” pozytywnych efektów. Pracownicy, którzy mają zagwarantowane warunki rozwoju swojego potencjału, wykazują się większym zaangażowaniem i lojalnością wobec organizacji. Z drugiej strony menagerowie realizujący programy talentowe i świadomi pracowniczego potencjału, wykazują się większym szacunkiem wobec podwładnych. Współpraca przełożonych i podwładnych, wzrost zadowolenia pracowników oraz dążenie do wspólnych celów podwładnych i przełożonych z jednoczesnym wykorzystaniem posiadanych potencjałów zwiększają zdolności innowacyjne organizacji[vi]. Trzeba powiedzieć wprost: wykorzystanie programów talentowych w organizacji to nadal innowacyjne rozwiązanie, które – na szczęście – staje się coraz popularniejsze.

 

Myślę, że nie masz już wątpliwości, dlaczego Twoja organizacja potrzebuje programu talentowego. Jeśli jedyną barierą do jego wprowadzenia jest brak umiejętności w tym zakresie, zapraszam Cię na akredytowany kurs Budowa i wdrożenie programu talentowego w organizacji, w trakcie którego nauczę Ci jak tworzyć efektywne programy talentowe dla Twoich pracowników.

 

 

[i] A. Wieczorek, Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach – studium przypadkuhttps://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/16126.pdf

[ii] https://hrbusinesspartner.pl/artykul/kultura-zarzadzania-talentami-czyli-jak-stworzyc-warunki-w-ktorych-kazdy-z-pracownikow-moze-zostac-talentem?smclient=f4baffc6-5036-4e7a-b434-4b783ff3677d

[iii] J. Dąbrowski, Kultura zarządzania talentami czyli jak stworzyć warunki, w których każdy z pracowników może zostać talentem?https://hrbusinesspartner.pl/artykul/kultura-zarzadzania-talentami-czyli-jak-stworzyc-warunki-w-ktorych-kazdy-z-pracownikow-moze-zostac-talentem

[iv] CIPD, Resorcing and talent planning survey 2020https://www.cipd.co.uk/Images/resourcing-and-talent-planning-2020_tcm18-85530.pdf

[v] W.J. Karna, A. Knap-Stefaniuk, Zarządzanie talentami jako narzędzie do rozwijania potencjału współczesnych organizacji https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20127/008_Karna.pdf

[vi] Ibidem.

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowane wpisy

Mentorem być… Na czym polega profesjonalizacja mentoringu?

Mentorem być… Na czym polega profesjonalizacja mentoringu? Mentoring – to hasło, które coraz częściej gości nie tylko w organizacjach, ale
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Współzależność

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Rozwijanie innych

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Lider przyszłości

Włączający, empatyczny a może wizjoner… Jaki będzie lider przyszłości? Lider – osoba, której model zarządzania rzutuje nie tylko na pracowników
Czytaj więcej