Akredytacja IPMA

Kurs dla managerów programów mentoringowych

Kurs przygotowujący do stworzenia i poprowadzenia profesjonalnego programu talentowego / mentoringowego w organizacji

Poziom: BESPOKE PRACTITIONER® EMCC
Najbliższy termin: 10-14 czerwiec 2024r

Program kursu składa się z 9 modułów

Kurs on-line, trwający 5 dni x 4h każdego dnia
oraz 40h pracy własnej przy wsparciu asesora.

I MODUŁ

Przygotowanie do programu mentoringowego

tydzień 1 – poniedziałek
czas trwania: 4 godz.
wykład + ćwiczenia

Przygotowanie do planowania.
Szkolenie odbędzie się w formie wykładowo-warsztatowej. Spotkanie on-line, w grupie.

I MODUŁ

II MODUŁ

Planowanie programu mentoringowego

tydzień 1 – wtorek
czas trwania: 4 godz.
wykład + ćwiczenia

Planowanie programu mentoringowego – wykład i
ćwiczenia. Spotkanie on-line, w grupie. 

II MODUŁ

III MODUŁ

Projektowanie i realizacja programu mentoringoowego

tydzień 1 – środa
czas trwania: 4 godz.
praktyka – warsztat w oparciu o design thinking 

Zaplanowanie programu mentoringowego.
Projektowanie i realizacja programu mentoringowego.
Spotkanie on-line, w grupie.

III MODUŁ

IV MODUŁ

Nadzorowanie efektów programu mentoringowego

tydzień 1 – czwartek
czas trwania: 4 godz.
wykład i ćwiczenia

Nadzorowanie efektów programu mentoringowego.
Spotkanie on-line, w grupie.

IV MODUŁ

V MODUŁ

Rozwój zawodowy koordynatora programu mentoringowego

tydzień 1 – piątek
czas trwania: 4 godz.
wykład i ćwiczenia

Rozwój zawodowy koordynatora programu mentoringowego.
 Spotkanie online.

V MODUŁ

VI MODUŁ

Rozwój zawodowy managera programu mentoringowego

tydzień 2 
czas pracy: 18 godz. 
praca własna

Uzupełnienie dziennika refleksji oraz swojej drogi rozwoju.

VI MODUŁ

VII MODUŁ

Budowa programu mentoringowego w swojej organizacji

tydzień 3
czas pracy: 18 godz +  2 godz.
 praca własna + wsparcie asesora

Przygotowanie planu swojego rozwoju w ramach koordynowanie programu mentoringowego.
Praca indywidualna, własna.

VII MODUŁ

VIII MODUŁ

Opracowanie wdrożenia przygotowanego programu mentoringowego w swojej organizacji

tydzień 4
czas pracy: 8 godz 

praca własna

Opracowanie wdrożenia programu mentoringowego w
swojej organizacji.
Praca indywidualna, własna.

VIII MODUŁ

IX MODUŁ

Superwizja

tydzień 5
Superwizja – sesja 1:1
czas trwania: 1 godz.

IX MODUŁ
I MODUŁ – Przygotowanie do programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Czym jest program mentoringowy, z czego się składa?
 • Administracja programu mentoringowego.
 • Kto może pełnić role mentoringowe w organizacji?
 • Omówienie case studies
II MODUŁ – Planowanie programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Założenia strategiczne oraz cele programu
 • Zakładane rezultaty i korzyści programu
 • Przygotowanie i przeszkolenie interesariuszy naszego programu
 • Kompetencje interesariuszy
 • Założenia finansowe i planowanie budżetu
III MODUŁ – Projektowanie i realizacja programu mentoringowego

4h – warsztat/praktyka, w oparciu o design thinking

 • Zbudowanie i utrzymanie zaangażowania interesariuszy PM
 • Rekrutacja do programu mentoringowego
 • Zasady dobierania w pary
 • Budowa programu z uwzględnieniem wszystkich elementów (wypracowanie modelowego wzorca)
IV MODUŁ – Nadzorowanie efektów programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Proces monitorowania PM
 • Dobór narzędzie ewaluacji dla PM
 • Przygotowanie listy ryzyk i planów
 • Zapewnienie wysokich standardów etycznych w procesie rozwoju talentów.
V MODUŁ – Rozwój zawodowy koordynatora programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Przygotowanie do akredytacji indywidualnej- dla koordynatora PM
 • Przygotowanie do akredytacji programu mentoringowego z organizacji
 • Poszerzanie samoświadomości zawodowej
 • Zaangażowanie we własny rozwój zawodowy.
VI MODUŁ – Praca własna

18h praca własna 

 • Uzupełnienie dziennika refleksji oraz swojej drogi rozwoju
VII MODUŁ – Przygotowanie planu swojego rozwoju w ramach koordynowania programu mentoringowego

18h praca własna + 2h wsparcia asesora

 • poszerzanie wiedzy poprzez rozwój swoich kompetencji
 • przygotowanie planu swojego rozwoju
 • wsparcie asesora nad programem-1h
VIII MODUŁ – Opracowanie wdrożenia przygotowanego planu programu mentoringowego w swojej organizacji

8h praca własna 

 • Dopracowanie planu PM, tak aby można go było wdrożyć w swojej organizacji
 • Przygotowanie dziennika autorefleksji- pod dalsza akredytację, oraz poszerzanie swojego rozwoju zawodowego.
IX MODUŁ – Superwizja

Superwizja – 1h

 • Odbycie sesji superwizji, gdzie omawiamy swoje wątpliwości, blokady, takaby w pełni wdrożyć stworzony przez siebie program.

1. Przygotowanie do programu mentoringowego​

tydzień 1 – poniedziałek
czas trwania: 4 godz.
wykład + ćwiczenia

Przygotowanie do planowania.
Szkolenie odbędzie się w formie wykładowo-warsztatowej. Spotkanie on-line, w grupie.

tydzień 1 – wtorek
czas trwania: 4 godz.
wykład + ćwiczenia

Planowanie programu mentoringowego – wykład i
ćwiczenia. Spotkanie on-line, w grupie.

2. Planowanie programu mentoringowego​

3. Projektowanie i realizacja programu mentoringoowego​

tydzień 1 – środa
czas trwania: 4 godz.
praktyka – warsztat w oparciu o design thinking 

Zaplanowanie programu mentoringowego.
Projektowanie i realizacja programu mentoringowego.
Spotkanie on-line, w grupie.

tydzień 1 – czwartek
czas trwania: 4 godz.
wykład i ćwiczenia

Nadzorowanie efektów programu mentoringowego.
Spotkanie on-line, w grupie.

4. Nadzorowanie efektów programu mentoringowego​

5. Rozwój zawodowy koordynatora programu mentoringowego​

tydzień 1 – piątek
czas trwania: 4 godz.
wykład i ćwiczenia

Rozwój zawodowy koordynatora programu mentoringowego.
 Spotkanie online.

tydzień 2
czas pracy: 18 godz.
praca własna

Uzupełnienie dziennika refleksji oraz swojej drogi rozwoju.

6. Rozwój zawodowy managera programu mentoringowego​

7. Budowa programu mentoringowego w swojej organizacji​

tydzień 3
czas pracy: 18 godz +  2 godz.
praca własna + wsparcie asesora

Przygotowanie planu swojego rozwoju w ramach koordynowanie programu mentoringowego.
Praca indywidualna, własna.

tydzień 4
czas pracy: 8 godz 

praca własna

Opracowanie wdrożenia programu mentoringowego w
swojej organizacji.
Praca indywidualna, własna.

8. Opracowanie wdrożenia przygotowanego programu mentoringowego w swojej organizacji​

9. Superwizja​

tydzień 5
Superwizja – sesja 1:1
czas trwania: 1 godz.

I MODUŁ – Przygotowanie do programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Czym jest program mentoringowy, z czego się składa?
 • Administracja programu mentoringowego.
 • Kto może pełnić role mentoringowe w organizacji?
 • Omówienie case studies
II MODUŁ – Planowanie programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Założenia strategiczne oraz cele programu
 • Zakładane rezultaty i korzyści programu
 • Przygotowanie i przeszkolenie interesariuszy naszego programu
 • Kompetencje interesariuszy
 • Założenia finansowe i planowanie budżetu
III MODUŁ – Projektowanie i realizacja programu mentoringowego

4h – warsztat/praktyka, w oparciu o design thinking

 • Zbudowanie i utrzymanie zaangażowania interesariuszy PM
 • Rekrutacja do programu mentoringowego
 • Zasady dobierania w pary
 • Budowa programu z uwzględnieniem wszystkich elementów (wypracowanie modelowego wzorca)
IV MODUŁ – Nadzorowanie efektów programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Proces monitorowania PM
 • Dobór narzędzie ewaluacji dla PM
 • Przygotowanie listy ryzyk i planów
 • Zapewnienie wysokich standardów etycznych w procesie rozwoju talentów.
V MODUŁ – Rozwój zawodowy koordynatora programu mentoringowego

4h – wykład i ćwiczenia

 • Przygotowanie do akredytacji indywidualnej- dla koordynatora PM
 • Przygotowanie do akredytacji programu mentoringowego z organizacji
 • Poszerzanie samoświadomości zawodowej
 • Zaangażowanie we własny rozwój zawodowy.
VI MODUŁ – Praca własna

18h praca własna 

 • Uzupełnienie dziennika refleksji oraz swojej drogi rozwoju
VII MODUŁ – Przygotowanie planu swojego rozwoju w ramach koordynowania programu mentoringowego

18h praca własna + 2h wsparcia asesora

 • poszerzanie wiedzy poprzez rozwój swoich kompetencji
 • przygotowanie planu swojego rozwoju
 • wsparcie asesora nad programem-1h
VIII MODUŁ – Opracowanie wdrożenia przygotowanego planu programu mentoringowego w swojej organizacji

8h praca własna 

 • Dopracowanie planu PM, tak aby można go było wdrożyć w swojej organizacji
 • Przygotowanie dziennika autorefleksji- pod dalsza akredytację, oraz poszerzanie swojego rozwoju zawodowego.
IX MODUŁ – Superwizja

Superwizja – 1h

 • Odbycie sesji superwizji, gdzie omawiamy swoje wątpliwości, blokady, takaby w pełni wdrożyć stworzony przez siebie program.

Co zyskuje Uczestnik:​

 • Nabycie konkretnej umiejętności, pozwalającej rozwiązać konkretne problemyprzy prowadzeniu PT w organizacji.
 • Wzmocnienie w roli specjalisty/projekt managera programu talentowego worganizacji.
 • Omówienie case studies.
 • Networking- poznasz inne osoby i inne wdrożenia programów talentowych -wymiana doświadczeń i dzielenie się doświadczeniami.
 • Unikatowa wiedza na poziomie światowym.
 • Pod kursie istnieje możliwość przygotowania do indywidualnej akredytacji EMCCIPMA.
 • Nabycie większej pewności siebie w roli projekt managera.
 • Ten kurs podniesie także twoją wartość i wiedzę w organizacji.

Co zyskuje Organizacja:

 • Manager programu po ukończeniu kursu, będzie wiedział jak przygotować wzorzec programu talentowego do wdrożenia w organizacji.
 • Manager programu pracować będzie nad przygotowaniem swojego programu dla organizacji.
 • Przygotowanie programu zgodnego z 12 kompetencjami EMCC PMQA i 6 standardami ISMCP, niezależnego międzynarodowego stowarzyszenia EMCC.
 • Możliwość firmowej akredytacji programu talentowego EMCC ISMCP. Podniesienie kompetencji Managera projektu w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu w pracy.
 • Pomoże dobrze ułożyć cele programu z wykorzystaniem metodologii mentoringu w celu wykorzystania najlepszego potencjału ludzkiego w organizacji.

Najbliższa edycja rozpoczyna się 17-21 czerwiec 2024r.

Dołącz do grona moich ​ zadowolonych Klientów​

Agata Rybarska
Agata Rybarska
Business Mentor & Coach
Akredytacja EMCC oraz ICF
Czytaj więcej
Jako mentorka i trenerka biznesowa mam przyjemność wspierać coraz więcej organizacji we wdrażaniu wewnętrznych programów mentoringowych. Nie zawsze są one jednak oparte o międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki rynkowe. Pierwszy w Europie akredytowany przez European Mentoring and Coaching Council kurs Kasi Syrówki "Budowanie i wdrażanie programów mentoringowych w organizacji" doskonale porządkuje wiedzę zgodnie ze światowymi standardami mentoringowymi i daje dostęp do praktycznych case'ów programów mentoringowych w firmach różnych branż na polskim rynku. Trenerki prowadzące mają ogromne doświadczenie, dzielą się swoją wiedzą, inspiracjami, chętnie opowiadają o swoich sukcesach i potknięciach we wdrażaniu programów mentoringowych. Nieoceniona jest ich otwartość, precyzyjne adresowanie każdego pytania oraz umiejętność stworzenia takiej atmosfery, w której również uczestnicy otwarcie dzielą się swoim doświadczeniem. Dodatkowo, kurs pozwala na uzyskanie międzynarodowej akredytacji koordynatora programów mentoringowych, którą na ten moment posiada w Polsce zaledwie garstka osób. Serdecznie polecam wszystkim, którzy o tworzeniu i wdrażaniu programów mentoringowych myślą profesjonalnie.”
Agnieszka Ert-Eberdt
Agnieszka Ert-Eberdt
Accredited Mentor/Coach
EIA EMCC, Practitioner® level Facet5 Certified Consultant
Czytaj więcej
Udział w akredytowanym kursie PMQA na Menadżera Programów Mentoringowych organizowanym przez Kasię Syrówkę w czerwcu 2023 roku był dla mnie niezwykle wartościowym doświadczeniem. 5 dni warsztatów dostarczyło mi ogromnej ilość wiedzy, praktyki oraz przydatnych narzędzi. Formuła 4h dziennie przez 5 dni w tygodniu okazała się być dla mnie „strzałem w dziesiątkę”. Dzięki przyjętej formule kursu efektywnie zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności, mając czas na przetworzenie i zintegrowanie pozyskiwanej wiedzy.
To, co mnie najbardziej zainspirowało, to różnorodność perspektyw, które wniosły Agnieszka i Kasia. Dzięki temu mogłam mi spojrzeć na mentoring i programy rozwojowe z różnych stron. Wszystko to utwierdziło mnie, że nie ma jednego idealnego podejścia, ale wiele sposobów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, sytuacji i Klienta. Dzięki kursowi czuję się zmotywowana i przygotowana merytorycznie do aplikacji na akredytację IPMA. Wsparcie Kasi i Agnieszki w procesie przygotowania aplikacji do EMCC Global jest niezwykle cenne i jest wartością dodaną kursu.
Ilona Perużyńska-Zych
Ilona Perużyńska-Zych
Dyrektor Personalny Rossmann Polska
Czytaj więcej
„ Udział w akredytowanym kursie PMQA organizowanym przez Katarzynę Syrówkę był dla mnie pełnym wglądów i refleksji nad istotą mentoringu oraz  moją rolą w jego mądrym promowaniu. Podczas pracy warsztatowej zrozumiałam jakie błędy popełniłam dwa lata temu podczas spotkania z Zarządem na temat wdrożenia programu mentoringowego w mojej  organizacji. Pytania które wtedy padły na spotkaniu, dziś po szkoleniu wydają mi się oczywistymi. Myśląc o Programie „Reverse mentoringu” mam dziś świadomość jak nowy jest to kierunek na rynku, co jeszcze bardziej wzmocniło moja ambicję do przygotowania i wdrożenia tego programu w mojej Firmie😊 Sama organizacja kursu, rozłożenie czasowe, dostęp do materiałów, otwartość prowadzących oraz innych uczestników szkolenia na dzielenie się wiedzą powodował, że czułam się dobrze i bezpiecznie podczas pracy warsztatowej. Dziś w bieżącej pracy korzystam z wiedzy jaką zdobyłam w ciągu tych kilku dni. Zafascynowana przyszłością i jej potencjałem, czuję moc jaką daje mentoring w rozwoju ludzi i organizacji.
Katarzyna Buchert-Milewska
Katarzyna Buchert-Milewska
Dyrektorka Zarządzająca Fundacja Liderek Biznesu
Czytaj więcej
Chciałabym podziękować Kasi, Agnieszce oraz wszystkim uczestnikom kursu na menedżera programów mentoringowych za tę niezwykłą podróż. To była nie tylko nauka, ale także inspirujące doświadczenie, które pozwoliło mi pogłębić wiedzę i umiejętności w dziedzinie mentoringu. Kasia, dzięki Twojemu zaangażowaniu i doświadczeniu, zyskaliśmy wyjątkowy przewodnik - naszą "Biblię programów mentoringowych". Twoje wsparcie i cenne wskazówki pozwoliły nam napisać ten podręcznik razem, a poukładana wiedza, którą nam przekazałaś, stanowi bezcenne narzędzie w przyszłej pracy w roli menedżera programów mentoringowych. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość wspólnego tworzenia tego dzieła i zgłębiania zasad, które kierują efektywnymi programami mentoringowymi. Nie tylko zdobyłam wiedzę teoretyczną, ale także czuję się wzbogacona o doświadczenia innych uczestniczek kursu. Serdecznie dziękuję Kasi i wszystkim uczestnikom za to niezapomniane doświadczenie.
Ewa Tomaszycka
Ewa Tomaszycka
Bain & Company GBS HR Ekspert i Project Manager, ICC Coach
Uczestniczka III edycji kursu, czerwiec 2023
Czytaj więcej
W czerwcu 2023 miałam okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawym i inspirującym szkoleniu adresowanym do osób pełniących już rolę lub przygotowujących się do pełnienia roli Managera programów mentoringowych, zarówno w ramach swojej organizacji (in-house) jak i w programach otwartych . Moim celem było przede wszystkim usystematyzowanie posiadanej już wiedzy w obszarze mentoringu i coachingu oraz zapoznanie się z globalnymi standardami, najnowszymi rekomendacjami i tzw. best practices w zakresie budowania i wdrażania programów mentoringowych. Szkolenie przygotowane i prowadzone przez Kasię Syrówkę spełniło, a nawet przerosło moje oczekiwania. Jest to niezwykle rzetelny kurs, zapewniający dostęp do ogromnej porcji wiedzy i ekspertyzy w zakresie mentoringu, popartej konkretnymi przykładami biznesowymi i wynikami najnowszych badań. Dzięki uczestnictwu w zajęciach zdobyłam odpowiednie know-how, które zamierzam wykorzystać w praktyce. Bezcennym doświadczeniem i ogromną wartością dodaną szkolenia były także spotkania i rozmowy z pozostałymi uczestnikami. Poznałam niezwykle inspirujące osoby, liderki biznesu, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach i które chętnie, podczas zajęć, dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że nasze zawodowe drogi będą się w przyszłości jeszcze wielokrotnie splatać. Na zakończenie warto dodać, że kurs Kasi Syrówki oferuje możliwość uzyskania indywidualnej międzynarodowej akredytacji Managera Programów Mentoringowych (IPMA).
Małgorzata Warda
Małgorzata Warda
Akredytowana międzynarodowo mentorka biznesowa i executive coach na poziomie Senior Practitioner EMCC,
praktyk biznesu, trenerka liderów i wykładowczyni MBA
Czytaj więcej
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom za udział w kursie na managera programów mentoringowych. Szczególne podziękowania kieruję do Kasi, która była naszym przewodnikiem podczas tych intensywnych spotkań. Przychodziłam na ten kurs z ciekawością, a otrzymałam o wiele więcej - niesamowite inspiracje, które na pewno pomogą mi w dalszym rozwoju zawodowym. Dziękuję za wszystkie pytania, które pojawiły się podczas naszych spotkań, oraz za podręcznik, który jest cennym źródłem wiedzy. Ten kurs pozwolił mi usystematyzować moją dotychczasową wiedzę oraz określić kluczowe punkty do sprawdzenia.
Justyna Gwoździk
Justyna Gwoździk
Project Manager, Fundacja Liderek Biznesu
uczestniczka III edycji kursu, czerwiec 2023
Czytaj więcej
Szkolenie zorganizowane przez Kasię było niezwykle wartościowe. W trakcie kursu, Kasia podzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem na temat organizacji programów talentowych i mentoringowcyh. Prowadząca omówiła zasady i metody zarządzania programami mentoringowymi zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki kursowi zyskałam nowe narzędzia i perspektywy, które pozwolą mi jeszcze lepiej wspierać mentorów i mentees w naszym fundacyjnym programie mentoringowym. Zdobyłam również większą świadomość roli koordynatora programu Mentoringowego Dowiedziałam się także, jakie są kluczowe czynniki sukcesu takiego programu oraz czego należy unikać. Pogłębiłam wiedzę na temat profesjonalnego projektowania oraz wdrażania wewnętrznych programów mentoringowych w organizacjach. Miałam okazję porozmawiać z innymi uczestnikami kursu i wymienić się doświadczeniami. Wielkie podziękowania organizatorkom i prowadzącym kurs za inspiracje oraz podzielenie się praktyczną wiedzą, które mogę wykorzystać w swojej pracy. Mam pewność, że dzięki temu, będę skuteczniej wspierać rozwój Programu Mentoringowego, aby osiągnąć nasz główny cel - akredytację programu Fundacji Liderek Biznesu.
Aleksandra Siwińska-Ryngwelska
Aleksandra Siwińska-Ryngwelska
Senior Manager, EMEA Treasury, HP Inc, Uczestniczka III edycji kursu, czerwiec 2023
Czytaj więcej
Na kurs Managera Programów Mentoringowych zaprowadziła mnie moja ciekawość i chęć poznania mentoringu "od kuchni". Najbardziej ciekawił mnie sposób dobierania w pary mentor/mentee. Co należy wziąć pod uwagę łącząc dwie strony. Kurs nie tylko opowiedział na to pytanie ale również pokazał mi jak ważne są inne elementy procesu oraz otworzył mi oczy jak dużo tych elementów jest. Kurs był świetną okazją do poznania i współpracy z innymi mentorami/mentorkami, to czerpanie z ich doświadczenia, to dzielenie się swoim doświadczeniem, to różne perspektywy tego samego zadania. Bardzo odpowiadała mi formuła spotkań, która zakładała 4 godziny dziennie przez 5 dni. Każdy dzień to nie tylko solidna dawka wiedzy (i tu wielkie podziękowania dla prowadzących, Kasi i Agnieszki) ale też znalazł się czas na autorefleksję i czas na sporządzenie wstępnego szkicu pracy zaliczeniowej. Uczestnictwo w kursie było jedną z lepszych decyzji dotyczących inwestycji w rozwój osobisty. Gorąco polecam.
Joanna Radosławska
Joanna Radosławska
Human Resources Accredited IPMA®️ EMCC Foundation ®️level Accredited Mentor, EIA EMCC Foundation ®️level
Czytaj więcej
Podjęłam decyzję o udziale w kursie z kilku kluczowych powodów. Główną motywacją było zdobycie wiedzy i umiejetności w zakresie przygotowanie do akredytacji Projektu Rozwojowego, co stanowiło dla mnie kolejny krok w mojej ścieżce zawodowego rozwoju. Dodatkowo, nurtująca mnie chęć pogłębienia wiedzy w obszarze mentoringu stanowiła uzupełnienie celu głównego. Niezwykle istotne dla mnie było, kto będzie prowadził szkolenie. Wiedziałam, że to od osób prowadzących zależy jakość przekazywanej wiedzy. Wybór kursu pod kątem kompetencji prowadzącego był dla mnie gwarancją, że będzie ona na najwyższym poziomie. Program kursu zwrócił moją uwagę na istotę człowieka w kontekście projektu. Upewniłam się, że ludzie pełnią różne role i funkcje, takie jak Uczestnik, Prowadzący, Interesariusz, Sponsor czy Przełożony. To spojrzenie zmieniło moje podejście do Projektu Rozwojowego. Teraz patrzę na niego z perspektywy wszystkich 12 elementów składowych i przez pryzmat 6 Standardów ISMCP, co zdecydowanie poszerzyło mój horyzont myślowy. Podsumowując, udział w tym kursie przekroczył moje oczekiwania i znacząco wpłynął na moje spojrzenie na zarządzanie projektami, skupiając się na ludziach i ich różnorodnych rolach w procesie projektowym.
Katarzyna Antosiewicz
Katarzyna Antosiewicz
Mentorka biznesu (EIA Practitioner), Menedżerka programów rozwojowych (IPMA Practitioner)
Czytaj więcej
Informacja o tym kursie wzbudziła mój wielki entuzjazm. Nie pamiętam już kiedy ostatnio byłam tak bardzo zdeterminowana. Pierwszy raz od bardzo dawna postawiłam swoje potrzeby ponad potrzebami moich klientów i firmy. W czasie kursu miałam czas dla siebie i skupiona byłam na sobie. Bez klientów, bez pracy. Ja – kurs – wiedza – marzenia – plany. To było też bardzo dla mnie ważne, bo od dawna nie poświęciłam tak wiele czasu samej sobie. Uważność, realizacja programu, notowanie – potrzebowałam takiego ugruntowania w mentoringu, w obszarze programu rozwojowego, rozwoju osobistego. Kurs dał mi przestrzeń, aby urealnić moje plany, aby skonfrontować moje wyobrażenia z rzeczywistością. Mogłam przemyśleć i przepracować temat. Merytoryczna wiedza ogromna.
Agnieszka Wołoszyn
Agnieszka Wołoszyn
Konsultant HR, Psycholog, Coach, Trener,
EMCC Accredited Coach, EMCC IPMA Programme Manager
Czytaj więcej
Szkolenie pozwoliło mi osadzić się w roli menedżerki programów talentowych/ mentoringowych/ rozwojowych. Mam większe poczucie, że mam ustrukturyzowaną wiedzę. Podczas szkolenia zauważyłam swoją potrzebę – stworzyć własne narzędzia, które mają mi pomóc w projektowaniu i prowadzeniu programu, jego wizualizacji, aby jeszcze bardzie optymalizować proces i swoją pracę. Dzielenie się wiedzą innych osób z mojej grupy na kursie otwierało mi oczy, poszerzało perspektywę na widzenie tematu programów talentowych/ mentoringowych, ale i generalnie podchodzenia do rozwoju, i z punktu widzenia wewnętrznego HR, ale też jako dostawcy takich rozwiązań.
Poprzedni
Następny

Uczestnik będzie uczestniczył w kursie dla menedżera programów talentowych w organizacjach. Przygotowanym wg. międzynarodowych standardów programów Mentoringowych i Coachingowych EMCC. Jest to akredytowany kurs EMCC PMQA (EMCC Global Coach/Mentor Programme Manager Training Quality Award (PMQA), która umożliwia po kursie zrobienie dwóch dodatkowych akredytacji:

 1. Akredytacja indywidualna dla menedżera programu IPMA (EMCC Global Coach/Mentor Individual Programme Manager Accreditation (IPMA)- wsparcie i przeprowadzenie przez akredytację w trakcie kursu
 2. Akredytacja dla programu ORGANIZACJI – ISMCP (można akredytować sam program w organizacji)

Co otrzymasz podczas kursu

Wykłady

Case studies

Ćwiczenia

Superwizja

Praca w modelu design thinking

Self-learning- dziennik refleksji

Podręcznik
(50 stron merytoryki)

Po ukończeniu każdego z modułów oraz odbyciu wymaganych godzin praktyki
uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. 

Kurs dedykowany jest do:

 • Managerów HR, którzy będą koordynować i wdrażać program talentowy w swojej organizacji.
 • Dla organizacji i managerów HR, którzy przymierzają się do wprowadzenia programu mentoringowego.
 • Dla organizacji i managerów HR, którzy mają już swój program, a chciałyby go usprawnić i poprowadzić wg międzynarodowych standardów.
 • Osób które chciałby się zorientować jak przygotować siebie i organizację do prowadzenia takiego programu w firmie.
 • Osób które zostały nominowane na koordynatora programu mentoringowego.

Kurs poprowadzą:​

Kasia Syrówka​

Akredytowana mentorka, EIA EMCC, Senior Practitioner® level​

Jestem praktykiem biznesu z ponad 24 letnim doświadczeniem w marketingu, sprzedaży i zarządzaniu strategicznym oraz konsultingu biznesowym. Posiadam wysokie kompetencje managerskie w budowaniu efektywnych i zaangażowanych zespołów. Jednocześnie nieustannie poszukuję innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój biznesu. Wspieram firmy w pozyskiwaniu i odkrywaniu talentów wśród pracowników. Dodatkowo tworzę i prowadzę kursy rozwoju kompetencji managerskich i wspieram programy talentowe.

Przez ostatnie 4,5 roku zarządzałam międzynarodową firmą szkoleniową Tack TMI w Polsce, jestem też członkiem grupy mentoringowej SUPER M, w stowarzyszeniu EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Obecnie rozwijam własną markę Syrowka.com​

Agnieszka Kaseja​

Akredytowana mentorka, EIA EMCC, Master Practitioner® level​

Jestem executive coach i mentorka z międzynarodowymi akredytacjami: EMCC EIA Master Practitioner® oraz IPMA Senior Practitioner®, ICF PCC oraz akredytacją coacha i superwizora Izby Coachingu. Zajmuję się coachingiem i rozwojem menedżerów i zespołów od 28 lat. Jestem Mentorką zarządzania zespołem, trenerką mentoringu i etyki mentora. Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe coachów i mentorów. Wspieram zarządzających programami coachingowymi i mentoringowymi wg najnowszych standardów międzynarodowych EMCC. Moja specjalizacja: efektywność, skuteczność i siła psychiczna w obliczu wyzwań, rozwiązywanie konfliktów. Psychotraumatolog i specjalistka od stresu i wypalenia zawodowego, rozwiązywania konfliktów. Pomagam rozgryzać trudne sytuacje. Prowadzę Corporate Wellbeing Programs. Prezes EMCC Poland 2016-2018. Motto: Siła i łagodność jednocześnie. Moja marka: skutecznycoaching.pl​

Zewnętrzny Asesor:

Piotr Jaworski​

Mentor, audytor, ewaluator, członek zarządu EMCC​

Absolwent SGH, ALK oraz UMCS. Certyfikowany audytor, coach, mentor oraz trener z 20-letnim doświadczeniem. Członek Zarządu European Mentoring & Coaching Council Poland odpowiedzialny za obszar mentoringu. Współorganizator oraz członek Kapituły “Super M” – największego konkursu dla programów mentoringowych w Polsce. Były szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense. Wykładowca mentoringu na studiach podyplomowych w SGH. Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska.
Pasję do mentoringu łączy z pracą w zakresie oceny – jako audytor i ewaluator. Członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Następnie szef audytu w największych polskich przedsiębiorstwach (PKP Intercity, PKP PLK. PGZ S.A.). Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Klimatu.

Autor kursu online o zarządzaniu zespołem zdalnym i coachingowym stylu zarządzania.

Zapraszamy do rozwoju Twojej firmy:​

Mentoring jest dzisiaj najskuteczniejszą formą rozwoju managerów i pracowników.
Zainwestuj w budowę wewnętrznego programu mentoringowego w swojej firmie!

Lista absolwentów:

Imię, nazwisko Poziom akredytacj Nr referencyjny akredytacji LinkedIn
Katarzyna Piwek sprawdź
Dorota Pokora sprawdź
Karolina Frączkowska sprawdź
Aleksandra Ludynia Practitioner IPMA20220035 sprawdź
Dagna Pachulska sprawdź
Joanna Radosławska Foundation IPMA20230002 sprawdź
Katarzyna Antosiewicz Practitioner IPMA20230009 sprawdź
Agnieszka Wołoszyn-Kowalska Practitioner IPMA20230001 sprawdź
Agnieszka Ert-Eberdt Practitioner IPMA20230006 sprawdź
Ilona Perużyńska-Zych Foundation IPMA20230010 sprawdź
Ewa Tomaszycka Foundation IPMA20230015 sprawdź
Marta Kudrewicz Foundation IPMA20230014 sprawdź
Agata Rybarska Foundation IPMA20230013 sprawdź
Justyna Gwoździk Foundation sprawdź
Katarzyna Buchert sprawdź
Malgorzata Warda sprawdź
Magdalena Nurkowska sprawdź
Aleksandra Siwińska-Ryngwelska sprawdź

ZAMÓW KURS:
Akredytacja na Managera programu Mentoringowego

8800 zł + 23% VAT*

Cena kursu obejmuje:
 • udział w szkoleniu,
 • 50-stronnicowy podręcznik-z narzędziami,
 • superwizję-1h,
 • spotkanie dodatkowe z asesorem- 1h,
 • pomoc w przeprowadzeniu własnego procesu akredytacyjnego- asesora-5h,
 • zestaw narzędzi i materiałów do przygotowania swojego programu,
 • zestaw narzędzi i materiałów do przygotowania Programu talentowego,
 • kilkanaście case studies innych wdrożeń

* koszt netto udziału jednego Uczestnika 

EMCC-PMQA-SYROWKA.COM_-removebg-preview

Masz dodatkowe pytania? Napisz:

Katarzyna Izabela Syrówka

office@syrowka.com

Znajdziesz mnie tutaj: