Skip to content

Program talentowy dla pracowników – dlaczego warto wziąć w nim udział?

Programy talentowe dla pracowników – programy, do których przekonuje się coraz więcej organizacji. Tworzone w mniej lub bardziej sformalizowany sposób mogą być doskonałą okazją do Twojego dalszego rozwoju w firmie. Jednak to nie jedyny powód, dla którego powinieneś się nimi zainteresować. Dlaczego warto brać udział w programie talentowym?

 

Rozwój pracownika jako deficyt organizacji

Całą dyskusję o słuszności udziału w programie talentowym należy zacząć od kwestii zapotrzebowania pracowników na rozwój. A ten wydaje się być niezaspokojony od lat. I chociaż zarządzanie talentami jest od dekady najważniejszym i największym wyzwaniem działów HR europejskich przedsiębiorstw[i], to nadal 40 proc. pracowników przyznaje, że pracodawca nie zapewnia im odpowiednich możliwości rozwoju[ii]. Brak właściwego zagospodarowania pracowniczej chęci na rozwój może mieć wiele negatywnych skutków.

Po pierwsze, pracownik, który ma przekonanie, że jego potencjał nie są docenianie, odpowiednio wykorzystywane i rozwijane, z biegiem czasu zacznie rozglądać się za nowym miejscem pracy spełniającym jego wymagania w tym zakresie. Jak potwierdzają badania dla ponad 50 proc. specjalistów i menagerów brak szans na pozyskanie nowych kompetencji i doświadczeń jest wystarczającym powodem do poszukiwania nowej pracy[iii].

Po drugie, niedostateczne wykorzystanie potencjału pracownika oraz brak możliwości do jego dalszego rozwoju są doskonałym demotywatorem dla pracownika. Niemożność wykazania się swoimi największymi talentami, jak też stagnacja dotycząca zawodowego rozwoju z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą przełożyć się na spadek motywacji do wykonywania zawodowych obowiązków, a w dłuższej perspektywie doprowadzić do wypalenia zawodowego. Świadomi swojej wartości pracownicy chcą otrzymywać zadania, które są dopasowane do ich umiejętności, pozwalają spożytkować ich wiedzę oraz doświadczenie. Z tego też powodu oczekują od pracodawcy nie tylko rekomendacji i feedbacku, ale również – jeśli nie przede wszystkim – zindywidualizowanego planu rozwoju[iv].

Po trzecie, organizacje niepotrafiące wykorzystać w pełni mocnych stron swoich pracowników, stwarzają ogromne pole na pracę w ramach programów talentowych. Badanie Instytutu Gallupa, które objęło 1,7 mln pracowników w 101 firmach w 36 krajach wskazuje, że tylko 20 proc. osób zatrudnionych w organizacjach odczuwa wykorzystanie swoich talentów na co dzień[v]. Powyższe dane prowadzą do jednego wniosku: programy talentowe są potrzebne nie tylko samym organizacjom, ale przede wszystkim pracownikom, aby Ci w pełni mogli wykorzystać swoje mocne strony. Dlatego tworzenie kultury dokształcania się i rozwoju powinno być jednym z kluczowych celów działów HR w większości organizacji.

 

Program talentowy jako Twój indywidualny program rozwoju

Myślę, że jesteś na tyle świadoma szansy na rozwój jaką stwarza dobrze stworzony i zrealizowany program talentowy, że nie trzeba Cię zbytnio przekonywać do wzięcia w nim udziału. Blokadą przed przystąpieniem do programu może być niekiedy nieadekwatność samego programu realizowanego w organizacji do Twoich indywidualnych potrzeb rozwoju. Przyznaję, że jednym z głównych celów, dla których firmy decydują się na wdrożenie programu talentowego, jest rozwój kompetencji kluczowych dla organizacji[vi]. Oczywiście jedno nie musi wykluczać drugiego. Szczególnie jeśli program talentowy zostanie opracowany w odniesieniu nie tylko do organizacyjnej strategii, ale przede wszystkim do realnych potrzeb rozwoju pracowników.

I chociaż tworzenie programów talentowych nadal „raczkuje” w niektórych organizacjach, to coraz częściej te, które decydują się na ich wdrożenie, robią to w sposób przemyślany i profesjonalny. Co to oznacza? Przede wszystkim właściwie przygotowany i zrealizowany program talentowy odpowiada potencjałowi zatrudnianych pracowników oraz w zindywidualizowany sposób podchodzi do ich rozwoju. Tak opracowany program dla Ciebie jako pracownika jest dużą szansą nie tylko na rozwój, ale także na wzmocnienie więzi z organizacją.

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie talentowym?

  1. Okazja do przyspieszonego rozwoju.
  2. Zindywidualizowany plan rozwoju dopasowany do Twoich potrzeb.
  3. Zwiększone szanse na pozyskanie awansu w przyszłości.
  4. Zakwalifikowanie do programu talentowego jako forma docenienia przez kierownictwo.
  5. Różnorodne doświadczenia i wyzwania zawodowe.
  6. Bliski kontakt z zarządem czy wyższą kadrą menagerską.
  7. Przyczynienie się rozwoju oraz sukcesu organizacji poprzez realizację różnorodnych projektów wewnętrznych oraz strategicznych)[vii].

 

Program talentowy: Ty = organizacja

Jestem ciekawa, które z ww. zalet udziału w programie talentowym jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjny? Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na hierarchię poszczególnych korzyści. Myślę, że nie bez powodu te dotyczące integracji z samą organizacją znalazły się nieco dalej niż te dotyczące rozwoju. Jednak ich obecność w tym zestawieniu wskazuje też na bardzo ważną kwestię dotyczącą programów talentowych: biorąc w nim udział nie tylko kreujesz własny rozwój, ale również wzmacniasz własne zaangażowanie w działalność organizacji. Oczywiście aby było to możliwe, zindywidualizowane programy talentowe muszą być powiązane również ze strategią organizacji oraz jej celami.

Podsumowując: w wartościowym programie talentowym na jednej szali znajduje się plan rozwojowy dostosowany do konkretnych pracowników oraz wyzwań, z jakimi będą musieli się zmierzyć, na drugiej zaś zbieżność potencjału pracowników ze strategią firmy. Biorąc udział w programie talentowym masz ogromną szansę na zrównanie tych dwóch kwestii. Dbając o własny rozwój, przyczyniasz się do sukcesu Twojej organizacji. Dlatego tym bardziej zachęcam Cię do udziału w programach talentowych – zarówno dostępnych w ramach Twojej organizacji, jak też tych organizowanych przez zewnętrzne zespoły doradcze.

 

[i] M. Kwiatkowska, Kierunek: programy talentowehttps://www.lhhpolska.pl/kierunek-programy-talentowe/

[ii] A. Prokop, Tworzenie programów talentowychhttps://www.hays.pl/en/blog/insights/tworzenie-programow-talentowych

[iii] Ibidem.

[iv] ManpowerGroup, Niedobór talentów 2020. Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz się, czego chcą pracownicy. 2020, s. 8.

[v] M. Kwiatkowska, Kierunek: programy talentowehttps://www.lhhpolska.pl/kierunek-programy-talentowe/

[vi] House Of Skills, Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce. 2016, s. 8.

[vii] Ibidem, s. 19.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowane wpisy

Mentorem być… Na czym polega profesjonalizacja mentoringu?

Mentorem być… Na czym polega profesjonalizacja mentoringu? Mentoring – to hasło, które coraz częściej gości nie tylko w organizacjach, ale
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Współzależność

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Rozwijanie innych

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Lider przyszłości

Włączający, empatyczny a może wizjoner… Jaki będzie lider przyszłości? Lider – osoba, której model zarządzania rzutuje nie tylko na pracowników
Czytaj więcej