Skip to content

Lider przyszłości

Włączający, empatyczny a może wizjoner… Jaki będzie lider przyszłości?

Lider – osoba, której model zarządzania rzutuje nie tylko na pracowników i zespół, ale również na wyniki całej organizacji. Współcześnie mierzy się z wieloma wyzwaniami: od luk kompetencyjnych zaczynając poprzez zarządzanie w niepewnym świecie BANI oraz coraz bardziej powszechnych rozwiązań AI a na budowaniu dobrostanu pracowników kończąc. Jaki zatem powinien być współczesny lider, aby nie tylko sprostać oczekiwaniom współpracowników i rynku, ale żeby również poprowadzić swój zespół ku przyszłości?

Lider liderowi nierówny

Początków współczesnych modeli zarządzania można dopatrywać się już w tych, które pojawiły się starożytnym Egipcie czy Rzymie. Przez tysiące lat zarządzanie zasobami ludzkimi ewoluowało, a zachodzące zmiany były odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wymogi rynku. Dziś też trudno mówić o jednym, najlepszym modelu przywództwa. Chociażby dlatego, że ten powinien być dostosowany nie tylko do predyspozycji samego lidera, ale również – jeśli nie przede wszystkim – do potrzeb jego zespołu. Chociażby dlatego, że to właśnie zespół jest siłą napędową każdego managera, a tym samym nie sposób go pominąć w strategii zarządzania. Od czego zatem liderzy powinni uzależnić swoje modele zarządzania? Aspektów jest wiele, ale do najważniejszych należą przede wszystkim:

 • Indywidualne predyspozycje i potencjał lidera,
 • Wartości, jakimi lider kieruje się w swojej działalności;
 • Potrzeby rozwojowe pracowników oraz potencjał, jaki oferują organizacji;
 • Pozycja rynkowa organizacji i założenia strategiczne
 • Potrzeby rozwojowe: lidera, zespołu, organizacji.

Jak z pewnością zauważyłeś/-łaś w powyższym zestawieniu łączą się aspekty związane ściśle z realizacją strategii organizacji chociażby z potrzebami rozwojowymi zespołu i samego lidera. To nie przypadkowe zestawienie i na takim modelu powinno opierać się współczesne zarządzanie. Choć nie jest to proste, lider przyszłości powinien mieć zdolność do znalezienia pola współpracy między celami strategicznymi firmy a rzeczywistymi potrzebami pracowników. Czasy, kiedy to wyłącznie organizacja wymaga wkładu od pracowników, już dawno minęły. Dzisiejsze zarządzanie to współpraca podwładnych i przełożonych nie tylko w zakresie realizacji wyznaczonych celów, ale również w stworzeniu warunków do rozwoju każdej jednostki, co całościowo przekłada się na rozwój firmy. Pracownicy nie chcą już pracować dla firmy, lecz z nią. Ta jednak musi im zapewnić odpowiednie warunki do realizacji swoich zawodowych celów.

Dobry lider bliski pracownikowi

Jednym z najważniejszych aspektów, który zaczął być poruszany w kontekście przywództwa dopiero w okresie pandemii, jest bliskość lidera wobec swoich współpracowników. W tym kontekście można mówić o różnych modelach, m.in. lidera wspierającego, empatycznego czy włączającego. Jednak nie o nazwę tu chodzi lecz o kompetencje i cechy charakterystyczne dobrego lidera. Wśród tych najbardziej oczekiwanych przez pracowników znalazły się przede wszystkim:

 • uważne słuchanie pracowników;
 • budowanie przyjaznej atmosfery;
 • otwartość na rozmowy z pracownikami;
 • zarządzanie zespołem bez tworzenia nadmiernej presji;
 • bycie empatycznym;
 • aktywne reagowanie na niepokojące sytuacje;
 • akceptacja i tolerancja innych punktów widzenia;
 • zainteresowanie problemami pracowników;
 • powstrzymywanie się od pochopnych ocen;
 • zainteresowanie samopoczuciem pracowników;
 • konstruktywne myślenie w sytuacjach trudnych;
 • organizacja wsparcia dla pracowników w kryzysie emocjonalnym;
 • umiejętność okazywania własnych emocji[i].

Oczekiwania pracowników wobec liderów to wyraźny sygnał na to, że tym pierwszym zależy na partnerskiej współpracy, w której nie tylko zostanie doceniony indywidualny wkład w działalność całego zespołu, ale też pracownik będzie mógł uwidocznić całą swoją naturę. Nawet wtedy, kiedy ta nie będzie doskonała chociażby pod kątem kondycji psychicznej.

Budowanie doświadczeń pracownika jest bardzo ważnym aspektem współczesnego zarządzania i stanowi główne założenie Employee Experience Management. Monitoring i analiza każdej interakcji ludzi z firmą są istotnym źródłem wypracowania sposobów usprawnień działalności organizacji.

Lider przyszłości otwarty na innowacje

Innym z wyzwań, z jakim musi się zmierzyć lider przyszłości, jest umiejętne zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami. Nowoczesne technologie czy narzędzia AI stają się standardem każdej organizacji. Zdolność lidera do zaadaptowania nowych rozwiązań, jak też jego otwartość na szeroko pojęte zmiany powinny stać się inspiracją dla zespołu do poszukiwania innowacyjności. Lider chcący zmiany, musi być przykładem jej wdrażania. Taki model zarządzania towarzyszy przywództwu wizjonerskiemu, w którym zasadniczym atutem jest tempo zauważania i reagowania przez managera na zachodzące zmiany. Lider, który chce być przywódcą przyszłości, musi w pewnym stopniu wyprzedzać dzisiejszą rzeczywistość. Z drugiej strony wyłamywanie się z utartych ram wymaga od niego dużej odwagi.

W kontekście otwartości lidera na zmiany nie można pominąć również aspektu jego przychylności wobec rozwoju i doskonalenia pracowników. Ciekawe możliwości rozwoju kariery są dla 44 proc. pracowników głównym wymogiem wobec pracodawcy[ii]. Przychylność managera wobec różnych form doskonalenia i rozwoju podwładnych może być również remedium na luki kompetencyjne w organizacji. Zróżnicowane formy skillingu dostępne na rynku, możliwość wdrażania profesjonalnych programów talentowych czy mentoringowych, jak też zdalna dostępność do zróżnicowanych form kształcenia znacznie ułatwia pracownikom pozyskiwanie nowych kompetencji. W połączeniu ze wsparciem ze strony managera, skilling staje się ogromną szansą zarówno dla podwładnych, jak też samej organizacji.

Lider dbający o… siebie!

Lista wymogów wobec lidera przyszłości może się mnożyć. Nie można w niej jednak pominąć samego managera, a raczej jego troski o samego siebie. Zgodnie z regułą, że ryba psuje się od głowy, ogromny wpływ na sukces lidera ma jego zdolność zadbania o swoje potrzeby – zarówno rozwojowe, jak też te dotyczące poczucia dobrostanu. Troska wyłącznie o podwładnych i pomijanie własnych potrzeb to pierwszy krok do zawodowego wypalenia. Manager przyszłości musi potrafić pogodzić zarządzanie dobrostanem swoich pracowników, dążenie do realizacji wyznaczonych KPI z zaspokojeniem własnych potrzeb i oczekiwań wobec zawodowej kariery. Co ciekawe, wypracowanie skutecznych metod dbania o siebie pozwoli też na otoczenie odpowiednią troską swoich współpracowników.

Jaka jest zatem najlepsza recepta na pozostanie liderem przyszłości? Zadbanie o własny dobrostan i kondycję psychiczną, aby móc być wzorem dla podwładnych, a własne doświadczenia wykorzystywać w tworzeniu strategii zarządzania łączącej partnerski stosunek z zespołem z wdrożeniem zmian i innowacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o wyzwaniach, z którymi musi zmierzyć się lider przyszłości, zachęcam do zapoznania się z najnowszą edycją mojego Raportu Future® 2024. Rynek pracy i zawody przyszłości. Raport pobierzesz za darmo tu: https://raportfuture.pl/

[i] K. Syrówka, Raport Future 2024. Rynek pracy i zawody przyszłości – https://raportfuture.pl/  

[ii] Ibidem.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowane wpisy

Mentorem być… Na czym polega profesjonalizacja mentoringu?

Mentorem być… Na czym polega profesjonalizacja mentoringu? Mentoring – to hasło, które coraz częściej gości nie tylko w organizacjach, ale
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Współzależność

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Rozwijanie innych

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Empatia

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej