Skip to content

Autentyczność w przywództwie – cecha lidera XXI wieku

Bycie dobrym liderem w obecnych czasach nie jest proste. Utalentowani przywódcy muszą dążyć do równowagi między potrzebami swoich pracowników, a ich wkładem w rozwój organizacji. Powinni też umieć regulować emocje – zarówno swoje, jak też członków zespołu. Podejmowane działania zaś powinny zmierzać do jednego: osiągnięcia celów organizacji.

Czy współczesny lider jest w stanie zachować w tym wszystkim autentyczność? A może to właśnie ona jest kluczem do współczesnego przywództwa?

 

Autentyczny lider

Kim jest właściwie autentyczny lider? Na czym polega jego autentyczność? Chcąc ująć to zagadnienie w najprostszy sposób, należałoby stwierdzić, że autentycznym liderem jest ten przywódca, który jest spójny w swoich słowach i czynach. Badacze tego zagadnienia rozwijają jednak definicję autentycznego przywództwa o zdolności do czerpania i promowania pozytywnych zdolności psychologicznych oraz pozytywnego etycznego klimatu. Celem takiego lidera jest wspieranie samoświadomości, zinternalizowanej perspektywy moralnej, zrównoważonego przetwarzania informacji oraz przejrzystości relacji w zespole.

Do podstawowych aspektów autentycznego przywództwa należą:

 • Promowanie zdolności psychologicznych godnych naśladowania, np. odporności
 • Wysoki poziom samoświadomości, samooceny oraz samoakceptacji, które ułatwiają otwartość
 • Spójność między wartościami, przekonaniami oraz działaniem
 • Stosowanie wysokich standardów etycznych w podejmowaniu decyzji i kierowaniu

Jak widać, lider będzie autentyczny tylko wtedy, kiedy za jego modelem zarządzania będą podążały jego wartości oraz poglądy. Aby tak było, sam musi osiągnąć odpowiedni poziom samoświadomości oraz samoakceptacji aby wiedzieć i rozumieć czy jego wartości z kolei zgodne sa z wartościami organizacji.

 

Autentyczne przywództwo niemożliwe bez emocjonalnej inteligencji

Aspekt autentycznego stylu w przywództwie w dużym stopniu pokrywa się z koncepcją inteligencji emocjonalnej. Potwierdza to chociażby fakt, że elementem czterowymiarowego modelu inteligencji emocjonalnej Golemana jest samoświadomość. Poza tym model ten obejmuje również szereg kompetencji, jakimi wyróżnia się autentyczny przywódca, m.in.: pewność siebie, przejrzystość działania. Te zaś są bardzo zbliżone do poczucia własnej wartości oraz otwartości, a ich celem jest ułatwianie nawiązywania pozytywnych relacji.

Badania meta analityczne potwierdzają silne powiązanie modelu przywództwa autentycznego z inteligencją emocjonalną. Liderzy o wysokim jej poziomie mają większą skłonność do właściwej oceny, dlaczego warto zastosować model autentycznego przywództwa.

 

Czy każdy lider może być autentyczny?

Idąc tropem badaczy, zadajemy pytanie: czy odpowiednio wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wystarczy, aby być autentycznym przywódcą? Oczywiście, że nie. Aby móc praktycznie zastosować model autentycznego przywództwa, lider powinien posiadać określone cechy:

 • orientacja na konsensus;
 • umiejętność krytycznej oceny;
 • umiejętność przekonywania;
 • umiejętności społeczne/budowanie zaufanie;
 • innowacyjność i myślenie przyszłościowe;
 • ekspresyjność i otwartość w pokazywaniu emocji;
 • spójność behawioralna wśród ludzi i sytuacji;
 • optymizm;
 • zdolność do samoregulacji;
 • empatia i troska.

Jak te cechy przekładają się na autentyczność? Przykład: umiejętność krytycznej oceny może być dużą pomocą przy zrównoważonym przetwarzaniu w procesie podejmowania decyzji, natomiast empatia będzie przydatna w budowaniu przejrzystości w relacjach.

 

Ja – lider!

Jako mentorka rozwoju talentów i drogi zawodowej oraz certyfikowany coach Gallupa wskazałabym jedną zasadniczą cechę autentycznego przywódcy: uczciwość – nie tylko wobec współpracowników i zespołu, ale przede wszystkim wobec samego siebie. Co mam na myśli? Lider nigdy nie będzie autentyczny, jeśli jego styl zarządzania będzie sprzeczny z jego wartościami czy poglądami. Dlatego trzonem tego modelu przywództwa jest właśnie wysoki poziom samoświadomości oraz budowanie stylu zarządzania na własnych mocnych stronach. Jeśli lider będzie traktował swoje przywództwo jak element spójny z jego osobowością, to osiągnie sukces w byciu autentycznym. A najlepszym weryfikatorem tej autentyczności będą jego podwładni – pracownicy doskonale odczuwają czy styl zarządzania ich przywódcy jest prawdziwy czy jedynie wyuczony i nieudolnie realizowany w praktyce.

A czy Twój lider jest autentyczny?

A może sam jesteś takim liderem?

Brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowane wpisy

Nauka i zmiana – na to jest zawsze dobry czas!

Wiek aktywności zawodowej wydłuża się na całym świecie. Już dziś widok lekarza w zaawansowanym wieku czy profesora-seniora nikogo nie dziwi.
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Integrator

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej

Twój rozwój i świat online

Twój rozwój i świat online. Jak wirtualna rzeczywistość sprzyja budowaniu kariery zawodowej? Od kilku lat świat online na dobre zagościł
Czytaj więcej

Kasia Syrówka odkrywa Gallupa – Indywidualizacja

Jako certyfikowany Coach Gallupa stawiam sobie za cel przybliżenie znaczenia talentów Gallupa. Stąd pomysł na cykl KASIA SYRÓWKA ODKRYWA GALLUPA.
Czytaj więcej