Chcesz odkryć swoje Mocne Strony?

Jesteś na właściwej drodze do odkrycia swoich Talentów! Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie zebrane na ponad 40 mln osób z całego świata i odkryj swoje talenty!

O czym jest badanie?

Słynny test StrengthsFinder wykorzystujemy nie tylko po to, by wskazać istniejące talenty, ale też je zrozumieć i właściwie wykorzystać w przyszłości.

Talenty, rozumiane przez badaczy Instytutu Gallupa jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania oraz zachowania, predysponujące nas do osiągnięć na pewnych polach i obszarach działania, mają przysłużyć się procesowi budowy naszych mocnych stron.

Dzięki analizie tego, jak poszczególne dominujące talenty ze sobą współdziałają, wskazujemy obszary mistrzostwa osobistego, które osiągamy w trójstopniowym procesie:

name it – claim it – aim it.

Pomagam zrozumieć, jak naturalny potencjał można wykorzystać, by działać jeszcze efektywniej. Uczę młodych ludzi i managerów, jak wykorzystać wiedzę o talentach i silnych stronach budując swoją karierę i drogę życiową, a także podnosząc zaangażowanie i ulepszając sposoby komunikacji.

Czym jest talent?

Według teorii Gallupa uzdolnienia, którymi wszyscy dysponujemy, nie są tożsame z potocznym rozumieniem pojęcia „talent”.

Nie o wybitne zdolności artystyczne czy sportowe tu chodzi, ale o wrodzony wzorzec myślenia i zachowania, który najsilniej ujawnia się w sytuacjach nowych czy stresujących. Jest powtarzalny i gdy go rozwijamy, wspiera nas i daje same pozytywne rezultaty.

Te nieocenione narzędzia, jakimi wszyscy dysponujemy, to inny typ umiejętności niż wydobywanie piękna z drewnianej kłody przy użyciu dłuta czy śpiew w kilku skalach.

Koncepcja talentów zaproponowana przez Instytut Gallupa oraz metoda ich odkrywania, a następnie pożytkowania, wniosły istotne dla psychologii pozytywnej i coachingu novum: wykorzystując swoje wrodzone predyspozycje, silne strony, działamy efektywniej i z większym zaangażowaniem.

Dlatego zbudowanie świadomości mocnych stron to najprostsza droga do rozwoju swoich możliwości, co może doprowadzić Cię do doskonałości.

Proces. Od talentów do mocnych stron.

 • Name it

  1. Najpierw poznajesz talenty - pierwszy etap to zrozumienie swoich silnych stron.

 • Claim it

  2. Drugim krokiem jest uświadomienie sobie, jak i kiedy są one wykorzystywane. Szukasz przykładów z życia, swoich doświadczeń pod kątem wykorzystywania mocnych stron.

 • Aim it

  3. Kolejnym etapem, który już nigdy się nie kończy, jest używanie Talentów w świadomy sposób przez całe życie.

Proces. Od talentów do mocnych stron.

Name it

1. Najpierw poznajesz talenty – pierwszy etap to zrozumienie swoich silnych stron.

Claim it

2. Drugim krokiem jest uświadomienie sobie, jak i kiedy są one wykorzystywane. Szukasz przykładów z życia, swoich doświadczeń pod kątem wykorzystywania mocnych stron.

Aim it

3. Kolejnym etapem, który już nigdy się nie kończy, jest używanie Talentów w świadomy sposób przez całe życie.

Jedyny taki raport na rynku!

Wraz z badaniem TYLKO U MNIE otrzymasz zindywidualizowany, autorski Raport talentów Gallupa!

Raport przygotowałam na podstawie ponad 12 letniego doświadczenia w pracy z badaniem Gallupa. Dowiesz się z niego:

Znajdziesz w nim:

 • Szczegółowe opisy swoich 5 najsilniejszych talentów
 • Ćwiczenia pomagające w pracy nad rozwojem talentów
 • Opis filozofii rozwoju talentów
 • Opisy 4 domen wg których pogrupowane są talenty
 • Opisy tego co kochasz i nienawidzisz
 • Opisy Twoich potrzeb aby rozwijac talenty
 • Opisy wartości jakie wnosisz do życia innych ludzi poprzez Swoje talenty

“Każdy jest geniuszem.

Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę

pod względem jej umiejętności wspinania się na drzewa,

to całe życie będzie myślała że jest głupia.”

Albert Eistein

Stawiam na
Twoje Talenty

Co zatem, jeśli jesteś rybą, która bezskutecznie wdrapuje się na drzewo, bo nigdy nie podejrzewała nawet, że potrafi pływać?  Co, gdy dotąd nie przyszło Ci do głowy, że możesz bez trudu odnieść sukces, wybierając taką metodę działania, która umiejętnie wykorzysta Twój potencjał?

Przede wszystkim musisz lepiej poznać siebie, odnaleźć własne mocne strony, przeanalizować je, poddać refleksji i wykorzystać. Nie marnuj czasu na bycie rybą, desperacko wierzącą w to, że nagle urosną jej nogi i ręce. Zacznij pływać!

Zamiast doskonalić się w nieskończoność w dziedzinie, w której nie czujesz się komfortowo, ustal, jak ulepszyć swoje życie dzięki zdolnościom, które już masz.

Dbam o
Twój potencjał

Szlifowanie jedynie tych cech, które z natury sprawiają Ci trudność, skończy się tym, że zyskasz jedynie garść kompetencji na średnim poziomie. W praktyce we wszystkim będziesz średni.

Ponieważ wiem, że jesteś genialny/a i wspaniały/a, a gromadzona przeze mnie wiedza naukowa i wieloletnia praktyka sprawia, że potrafię skutecznie rozbudzić uśpiony w Tobie potencjał. 

Koncentruję się na wspieraniu ludzi w odkrywaniu ich talentów, inspirowaniu i dynamizacji rozwoju ich kariery zawodowej oraz wspieraniu ich sukcesów na polu zawodowym i osobistym.

Odkrywam
Twój Geniusz

Wspólnie odsłaniając Twoje talenty, oprę się na zdobyczach psychologii pozytywnej i skorzystam z narzędzi, których skuteczności dowiedziono już po wielokroć.

Fundamentem moich autorskich programów szkoleniowych uczyniłam badanie StrengthsFinder Gallup Inc., łącząc je z innymi specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi i coachingowymi.

Test Gallupa, po który sięgnęło już prawie 20 milionów ludzi na świecie, pozwoli odkryć, nazwać i zrozumieć, czym są Twoje talenty i jak mogą się przydać w życiu. Innymi słowy: nauczysz się tego, jak wykorzystywać swój geniusz. Dowiesz się, jak w praktyce spożytkować talent, by odnieść sukces i jak skutecznie ów talent rozwijać, by czerpać z jego istnienia maksymalne korzyści.

Kup badanie Gallupa

Rezultaty testu Gallupa, przeprowadzonego na milionach pracowników różnych firm i organizacji, pokazały, że tylko co piąty z badanych ma okazję w pełni wykorzystywać swój potencjał w pracy.

Dzieje się tak, ponieważ kadra zarządzająca nie wie o talentach swoich podwładnych lub nie potrafi ich właściwie wykorzystać.

Tymczasem odpowiedni dobór ról, zadań, metod pracy oraz zrozumienie sposobu myślenia i działania poszczególnych członków zespołu, pozwolą podnieść zaangażowanie, skuteczność i motywację w grupie.

Człowiek, który wykonuje to, co robi najlepiej oraz świadomy tego, jaki jest jego indywidualny wkład w sukcesy odnoszone przez innych, to gwarancja maksymalnej efektywności pracy w grupie.

Dla lidera znajomość mocnych stron to preludium do zdobycia umiejętności budowania genialnych zespołów. Rozumiejąc, że nikt lepiej nie będzie reprezentował naszej grupy w kontaktach ze światem zewnętrznym niż osoba obdarzona talentem Czar, konflikty w zespole najskuteczniej stonuje posiadacz talentu Bezstronność, a w wytyczaniu nowych ścieżek postępowania i przy realizacji nowych projektów niezastąpiony będzie tandem – Odkrywca i Aktywator, sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Lista 34 Talentów Gallupa

W badaniu otrzymujesz swoje najsilniejsze pięć talentów- TOP5. Jednak wszystkich talentów mamy 34. Zachęcam do rozbudowania swojego badania do wszystkich 34 talentów. Poniżej znajdziesz krótkie opisy wszystkich talentów.

*dane statystyczne, talentów na populacji w Polsce, grupa 51302 respondentów

ACHIVER-OSIĄGANIE

Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

0

ACTIVATOR-AKTYWATOR

Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią obrócić swoje myśli w czyn. Jeśli podejmą decyzję, od razu przechodzą do działania. Niestety są często niecierpliwi.

0

ADAPTABILITY- ELASTYCZNOŚĆ

Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

0

ANALYTIC- ANALITYK

Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację. Udowodnią, że każda teoria to ściema.

0

ARANGER-ORGANIZATOR

Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

0

BELIEF-PRYNCYPIALNOŚĆ

Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

0

COMMAND-DOWODZENIE

Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

0

COMMUNICATION-KOMUNIKATYWNOŚĆ

Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”, szukanie najlepszych określeń, mówienie i poruszanie innych ludzi za pomocą słów. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

0

COMPETITION-RYWALIZACJA

Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

0

CONNECTEDNESS- WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę. Naturalnie widzą i myślą systemowo.

0

CONSISTENCY-BEZSTRONNOŚĆ

Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

0

CONTEXT-KONTEKST

Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.

0

DELIBERATIVE-ROZWAGA

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.

0

DEVELOPER-ROZWIJANIE INNYCH

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

0

DISCIPLINE-DYSCYPLINA

Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Uwielbiają mieć plan. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają. To uporządkowanie ułatwia im motywować się do działania i nie rozpraszać.

0

EMPATHY- EMPATIA

Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

0

FOCUS-UKIERUNKOWANIE

Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

0

FUTURISTIC-WIZJONER

Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

0

HARMONY-ZGODNOŚĆ

Osoby które wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

0

IDEATION-ODKRYWCZOŚĆ

Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

0

INCLUDER-INTEGRATOR

Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

0

INDIVIDUALIZATION-INDYWIDUALIZACJA

Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

0

INPUT-ZBIERANIE

Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

0

INTELLECTION-INTELEKT

Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Są introspekcyjne. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

0

LEARNER-UCZENIE SIĘ

Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

0

MAXIMIZER-MAKSYMALISTA

Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.

0

POSITIVITY-OPTYMISTA

Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

0

RELATOR-BLISKOŚĆ

Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

0

RESPONSIBILITY-ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

0

RESTORATIVE-NAPRAWIANIE

Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

0

SELF ASSURANCE-PEWNOŚĆ SIEBIE

Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

0

SIGNIFICANCE- POWAŻANIE

Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane. Motywuje ich pragnienie bycia uznanym, w wyniku czego osiągają wiele. Ciągną w górę, z dala od tego co mierne, ku temu co wyjątkowe.

0

STRATEGIC-STRATEG

Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie. Mają zdolność do wymyślania i wynajdywania najlepszych sposobów działania. Umożliwia to patrzenie z odległej perspektywy, dostrzeganie w całej złożoności powtarzających się schematów.

0

WOO-CZAR

Osoby, które wyróżnia cecha Czaru, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem

0