idź swoją drogą; jak znaleźć swoją drogę, swoje powołanie

#20 Seria “O talentach Gallupa” sezon 1 – Czym jest badanie Gallupa?

Amerykański psycholog Donald Clifton wraz z Marcusem Buckinghamem opracował dla Instytutu Gallupa (najstarszego instytutu badania opinii społecznej na świecie) narzędzie o nazwie CliftonStrenghtsFinder, zwane popularnie testem Gallupa. W 2001 r. swoje spostrzeżenia opublikowali w książce “Teraz odkryj swoje mocne strony”, która doczekała się również polskiego wydania. Psychometryczne narzędzie badawcze, jakim jest test Gallupa,  ma na celu skupienie informacji niezbędnych do osiągnięcia doskonałości w różnorodnych rolach zawodowych.  Test Gallupa jest uważany za jeden z najbardziej rzetelnych i trafnych testów psychologicznych. 

Słynny test StrengthsFinder wykorzystujemy nie tylko po to, by wskazać istniejące talentyale też je zrozumieć i właściwie wykorzystać w przyszłości. 

Posłuchaj w aplikacji: