Dziękuję za zaufanie. Jesteś już na liście!

Tutaj pobierzesz Raport FUTURE 2024 – Rynek pracy i zawody przyszłości KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Tutaj pobierzesz Raport FUTURE 2021/2022 – Rynek pracy i kompetencje przyszłości KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu Katarzyna Izabela Syrówka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Syrówka, ulica Geodezyjna 84a/5, 03 – 290 Warszawa, NIP: 5221879217, REGON: 015653874.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: daneosobowe@syrowka.com

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.
Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego. Administrator przetwarza Twoje dane zgodnie z RODO i zawarł z dostawcą usługi newsletter umowę powierzenia danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili, gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną usunięte. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych na przykład adresu e-mail nie osiągniesz swojego celu, czyli nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane przysługuje Ci prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia danych osobowych. Masz także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia. Warunki realizacji Twoich praw zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności osadzonej na mojej stronie – zapoznaj się proszę z tym dokumentem. 

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.